Bộ GTVT ủng hộ nghiên cứu chuẩn bị đầu tư cao tốc Phủ Lý - Nam Định

Bộ GTVT cho rằng việc Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Phủ Lý - Nam Định là có cơ sở.

Bộ GTVT mới đây đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến đối với phương án đầu tư xây dựng đường cao tốc Phủ Lý - Nam Định.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc này dài 50km, quy mô 4 làn xe, trong đó đoạn Phủ Lý - thành phố Nam Định dài 25km, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Hiện nay, tuyến Phủ Lý - thành phố Nam Định đang khai thác theo quy mô đường cấp 2, quy mô 4 làn xe và tỉnh Nam Định là cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT, BT.

Theo Bộ GTVT, UBND tỉnh Nam Định dự kiến sử dụng ngân sách địa phương khoảng 1.000 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng và do dự án đi qua địa bàn 2 tỉnh nên cần phải áp dụng cơ chế, chính sách do Quốc hội quyết định.

Để sớm triển khai, Bộ GTVT cho rằng việc giao tỉnh Nam Định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án (thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư) là có cơ sở, tương tự như một số tuyến cao tốc đã được Thủ tướng Chính phủ giao các địa phương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư như cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Nam Định cần rà soát tiến trình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án, khả năng huy động nguồn vốn và thời hạn thu phí theo hợp đồng BOT của dự án để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai.

Trường hợp tỉnh Nam Định được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, quá trình triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Nam Định đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng từ 24-48m; rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc để xác định tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án bảo đảm quy mô đầu tư phù hợp với quy hoạch có liên quan, điều kiện địa hình, bảo đảm tính kinh tế-kỹ thuật.

Nhìn nhận dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.400 tỷ đồng, suất đầu tư khoảng 375 tỷ đồng/km cao hơn nhiều so với suất đầu tư của tuyến đường cao tốc xây dựng mới được Bộ Xây dựng công bố (190 tỷ đồng/km cao tốc 4 làn), Bộ GTVT đề nghị Nam Định rà soát giải pháp thiết kế, chi phí xây dựng theo quy định hiện hành, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

“Do dự án phải thực hiện các thủ tục lập, thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi làm cơ sở để bố trí kế hoạch vốn trung hạn, kế hoạch vốn hàng năm cho dự án, đề nghị UBND tỉnh Nam Định rà soát tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thu phí của dự án BOT (hết năm 2028) để xác định cụ thể thời điểm thực hiện," Bộ GTVT nêu rõ.

Sự kiện - Bộ GTVT ủng hộ nghiên cứu chuẩn bị đầu tư cao tốc Phủ Lý - Nam Định

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Nam Định rà soát giải pháp thiết kế, chi phí xây dựng theo quy định hiện hành, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Trước đó, UBND tỉnh Nam Định đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường Cao tốc Hà Nam-Nam Định, giai đoạn 1 từ thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đến thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định).

Trong giai đoạn 1, dự án sẽ đầu tư xây dựng đoạn từ đầu tuyến Km0+00 (đường Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, tỉnh Hà Nam) đến giao với Quốc lộ 10, thành phố Nam Định trước năm 2030 (giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030) với chiều dài khoảng 25,1km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Hà Nam khoảng 16,6km, đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định khoảng 8,5km. Tuyến đường thuộc dự án sẽ xây dựng theo quy mô tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, làn dừng khẩn cấp 2 bên, đường song hành, đường gom 2 bên, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 dự kiến khoảng 9.400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 là từ năm 2024-2028; toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng do tỉnh Nam Định, Hà Nam tự bố trí đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh.