Nhà hàng - Khách sạn

Hong Kong muốn đón nghệ sĩ quốc tế để thúc đẩy du lịch

Lisa Hui Ping-sum, chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Biểu diễn, bày tỏ mong đợi Hong Kong sẽ có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn trong tương lai.