Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 3/7, tại Tp.Đồng Hới, Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dự đại hội có ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Bảo, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Phong, Bí thư Thành ủy Tp.Đồng Hới; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và 176 đại biểu đại diện cho 2.215 hội viên Hội Luật gia toàn tỉnh.

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình Khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội luật gia đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về tổ chức lẫn phương thức hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh và đất nước. Hội Luật gia tỉnh chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại và hòa giải cơ sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)... từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Hình 2).

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tới tham dự Đại hội.

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Hình 3).

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tới tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, toàn Tỉnh hội đã kết nạp mới 581 hội viên, cấp thẻ mới cho 287 hội viên. Hiện toàn Tỉnh hội hiện có 8/8 Hội Luật gia cấp huyện, 24 Chi hội tại các cơ quan cấp tỉnh, 01 Trung tâm Tư vấn và Văn phòng trực thuộc Tỉnh hội; 97 đơn vị Luật gia cơ sở trực thuộc Huyện, Thành, Thị hội, với tổng số 2.215 hội viên.

Với sự nỗ lực của toàn thể các cấp hội, chi hội và hội viên, toàn Tỉnh hội đã tham gia thực hiện góp ý 104 dự thảo luật theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội; 85 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương và 2.892 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành và địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp hội đẩy mạnh, phạm vi hoạt động được mở rộng, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Hình 4).

Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Hình 5).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam".

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Hình 6).

Tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Thìn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình cho biết, đạt được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm, định hướng của Đảng và Nhà nước; sự đồng thuận, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo các điều kiện thuận lợi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước bằng các văn bản cụ thể sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Qua đó đã xác định được vai trò, trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành đơn vị hữu quan, trong việc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của các cấp hội luật gia.

Đại hội cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành, Báo cáo kiểm điểm Ban kiểm tra và các tham luận của các đại biểu thuộc các chi hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực đoàn kết, quyết tâm cao, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh hội đã luôn bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội và của cấp ủy, chính quyền giao. 

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Hình 7).

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trước yêu cầu đổi mới, phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phù hợp với kỳ vọng và sự tin tưởng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Đại hội cần lưu ý bổ sung thêm một số nhiệm vụ, biện pháp để thảo luận, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

"Tôi đề nghị Đại hội căn cứ vào Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam, tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra; căn cứ vào yêu cầu về cơ cấu, số lượng để tiến hành công tác bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn như đã đề ra trong đề án, góp phần đưa Đại hội đạt được sự thành công trọn vẹn, đáp ứng được sự mong muốn của giới luật gia tỉnh nhà. Các đồng chí được bầu vào các vị trí lãnh đạo của Hội Luật gia tỉnh trong nhiệm kỳ 2024-2029 cần phát huy hơn nữa để đưa Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ mới phát triển vững mạnh, phát huy hơn nữa vai trò và tầm quan trọng của Hội Luật gia trong giai đoạn mới", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu.

Sự kiện - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Hình 8).

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 33 người.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 33 người; Ban Thường vụ 11 người; Uỷ ban kiểm tra 7 người và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV gồm 5 người. Ông Nguyên Xuân Tuyến - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình khóa V, giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.