Văn hoá

Hà Nội số hóa cuộc sống người dân với ứng dụng iHaNoi

Thành phố đang quyết liệt triển khai việc người dân, doanh nghiệp sử dụng ứng dụng "Công dân Thủ đô số" - iHaNoi để tương tác trực tuyến với chính quyền các cấp.