Du lịch

Làm gì để du lịch nông nghiệp thành thương hiệu của Việt Nam?

(NLĐO) – Phát triển du lịch nông thôn là xu hướng của thế giới, cần khai thác trở thành ngành kinh tế mạnh, thương hiệu của Việt Nam