Công nghệ

Sửng sốt trước nhà máy điện gần như "vô hình" ở Trung Quốc, không tiêu thụ nhiên liệu nhưng vẫn có thể cung cấp điện, chi phí bằng 1/10 nhà máy truyền thống

Nhà máy điện dạng này không có ống khói hoặc nhà máy vật lý và không tiêu thụ than hay nhiên liệu nào khác.