Chủ tịch thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 4 tập thể

Các tập thể được khen thưởng gồm Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông và Vận tải.

Ngày 7/2, theo Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố, đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích trong triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, các đơn vị này đạt tiêu chí các đơn vị có số lượng nhiệm vụ được giao nhiều, trên 300 nhiệm vụ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ cao (trên 90%) và tỷ lệ hoàn thành đúng hạn cao (hơn 80%), được biểu dương 5 lần trong năm 2023.

Cụ thể, năm 2023, Sở Giao thông Vận tải được giao 680 nhiệm vụ, đơn vị đã xử lý hoàn thành 627 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 92,2%, trong đó, giải quyết đúng hạn 572 nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 84,1. Đơn vị đã được Chủ tịch UBND thành phố biểu dương 5 lần trong năm 2023.

Sự kiện - Chủ tịch thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 4 tập thể

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. 

Sở Nội vụ được giao 630 nhiệm vụ, xử lý hoàn thành 604 nhiệm vụ, đạt 95,9%, trong đó, giải quyết đúng hạn 567 nhiệm vụ, đạt 90%. Đơn vị này đã được Chủ tịch UBND thành phố biểu dương 5 lần trong năm 2023.

Văn phòng UBND thành phố được giao 355 nhiệm vụ, đã xử lý hoàn thành 346 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 97,5%, trong đó, giải quyết đúng hạn 320 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 90,1%. Đơn vị này được Chủ tịch UBND thành phố biểu dương 5 lần trong năm 2023.

Đặc biệt nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao 1246 nhiệm vụ, đã xử lý hoàn thành 1143 nhiệm vụ, đạt 91,7%. Trong đó, giải quyết đúng hạn 1128 nhiệm vụ, đạt 82,5%. Đơn vị này cũng được Chủ tịch UBND thành phố biểu dương 5 lần trong năm 2023.