Công nghệ

Các trường hợp bắt buộc phải đổi CCCD sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024, nếu không đổi sẽ bị xử phạt

Theo quy định những trường hợp này cần phải đi đổi lại CCCD nếu không muốn bị phạt theo quy định.