Công nghệ

5 ngành học có thể bị 'xóa sổ' trong tương lai

Tìm hiểu về sự phát triển của các ngành học trong tương lai là bước đi quan trọng với các những học sinh cuối cấp.