Công nghệ

50 năm xây dựng siêu dự án nhưng không được, một nước nhờ công nghệ Trung Quốc giúp và chỉ 3 năm đã hoàn thành

Một nước Trung Á muốn xây dựng một đường hầm trong suốt 50 năm những thất bại. Cuối cùng, nước này nhờ Trung Quốc giúp đỡ và hoàn thành chỉ trong 3 năm.