Công nghệ

Cuộc đua làm trung tâm dữ liệu ở Việt Nam

Nguồn dữ liệu lớn được tạo ra bởi nền kinh tế số đang phát triển như Việt Nam cần nơi lưu trữ. Nhu cầu càng lớn, cuộc đua làm trung tâm dữ liệu càng thu hút thêm nhiều 'tay chơi' tham gia.