Nguyên chánh Văn phòng Hội Luật gia Việt Nam Hoàng Thúc Cảnh từ trần

Lễ viếng đồng chí Hoàng Thúc Cảnh được tổ chức từ 09h00 ngày 22/11/2023, lễ truy điệu vào lúc 10h00 cùng ngày tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5, Trần Thánh Tông.

Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Hoàng Thúc Cảnh (Tức Lê Phong), sinh ngày 07 tháng 9 năm 1924 - Nguyên chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã từ trần hồi 2 giờ 30 phút ngày 19/11/2023 (tức ngày 07 tháng 10 năm Quý Mão), hưởng thọ 100 tuổi.

Lễ viếng đồng chí Hoàng Thúc Cảnh được tổ chức từ 09h00 ngày 22/11/2023 (tức ngày 10 tháng 10 năm Quý Mão), lễ truy điệu vào lúc 10h00 cùng ngày tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Quá trình công tác:

Từ tháng 8/1945 đến tháng 9/1945: làm việc ở UBND lâm thời huyện Thọ Xuân, sau đó về làm việc ở Văn phòng Tỉnh bộ Việt Minh và Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946: Kiêm nhiệm ủy viên Ủy ban Thanh tra chính trị đặc biệt thuộc UBND lâm thời tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm 1946 đến tháng 5/1950: Tham gia Hội thẩm chính trị Tòa án Quân sự Vinh, sau đổi thành Hội thẩm chính trị Tòa án Quân sự liên khu 4 kiêm Bí thư cụ Hồ Tùng Mậu, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu 4.

Từ tháng 5/1950 đến tháng 6/1988: Chuyên viên Văn phòng Chính phủ, rồi cố vấn bậc I Văn phòng Chính phủ. Sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 6/1988 đến nay: Nghỉ hưu và sinh hoạt đảng tại Chi bộ 2 – Đảng bộ phường Kim Liên, trong đó có 02 khóa làm Bí thư Chi bộ 2.

Từ năm 1988 đến năm 2000: Sau khi về nghỉ hưu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chánh văn phòng Trung ương Hội.

Trong quá trình công tác dù ở cương vị nào đồng chí đã có những đóng góp tích cực, luôn tiên phong trong mọi nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc công tác được giao, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị công tác, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những cống hiến của mình cho giới Luật gia, ngày 04/4/2020, đồng chí được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam vinh danh.

PV