Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương tổng cục, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 21-11, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bổ nhiệm bà Chu Thị Thái,, thành viên Hội đồng thành viên Nhà máy in tiền quốc gia thuộc NHNN, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Ông Vũ Lê Tùng Giang, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và hợp tác quốc tế thuộc Văn phòng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ảnh 1.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn đã trao Quyết định và chúc mừng các cán bộ chủ chốt được bổ nhiệm.

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương tổng cục, trực thuộc NHNN, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi.

Đây cũng là cơ quan sẽ tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN; thực hiện phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc…