Bài thơ Nhớ Vinh của nhà giáo Nguyễn Đức Hạnh

Người Đưa Tin gửi tới độc giả áng thơ được sáng tác bởi những người lái đò thầm lặng nhân dịp Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhớ Vinh

Lửa đỏ trong nước lạnh 

Tuyết trắng gói đa tình Giấu thép trong lụa bạch 

Lấy bão làm dây buộc tóc xinh

Cửa Hội nghiêng chiều đổ sóng vào anh

Mai xa rồi cắn sông lâu chút nữa …

Tri kỉ toàn là gió Chân trời nghe bỏng nhau

Tâm giao lăn đá tảng Đau hoài có kêu đâu ….

Lịch sử lỡ tàu ở Phượng Hoàng Trung Đô

Buồn Nguyễn Thiếp uốn sông Lam cong vút

Đau Nguyễn Du đùn thành Rú Quyết

Tiếng kêu thầm trong đá âm âm

Hồn Nguyễn Công Trứ hoá mây trắng mang mang

Đất chật tóc thiên tài chạm nhau khó ngủ

Nhập hồn qua sông nước bàng hoàng

Lấy thơ khắc mặt hào kiệt sông Lam

Lấy tiếng gọi dựng giữa trời làm kiếm

Múa nát ba ngàn cơn mưa trong 3 hồi 9 tiếng

Đi giữa đôi bờ xưa sau

Khóc 3 tiếng rồi cười 3 tiếng

Phải khí phách nào thì mới trọng nhau

Phải mắt cháy sao trời nào mới cầm lệ ném ra thành biển?

Anh nắng lửa gió

Lào gặp em cát trắng Có một ngày cát trắng hoá pha lê.

Nhà giáo Nguyễn Đức Hạnh